Välkommen till websidan för projektet ”Amningsstöd via telefon"!

Amningsstöd via telefon är ett forskningsprojekt som utförs på sex neonatalavdelningar i Sverige; Falun, Örebro, Skövde, Karlstad, Trollhättan och Sunderbyn.

Syftet med Amningsstöd via telefon är att utvärdera betydelsen av telefonstöd, efter utskrivning från neonatalavdelningen, till mammor som fått ett förtidigt fött barn. Denna kunskap kommer att ge personal inom neonatal- och barnhälsovård vägledning i hur man kan förbättra stödet till mammor efter det att barnet kommit hem.

Projektet vänder sig till familjer som har fått barn som har fötts för tidigt samt varit inskrivet på någon av de medverkande neonatalavdelningarna.

Deltagandet innebär att mammorna lottas till en av två grupper:

Reaktivt stöd
innebär att familjen när som helst kan ringa det Amningsstödjande teamet på neonatalavdelningen mellan klockan 8.00-16.00 varje dag under de första 14 dagarna efter utskrivning.

Proaktivt stöd
innebär att familjen när som helst kan ringa Amningsstödjande teamet mellan klockan 8.00-16.00 varje dag under de första 14 dagarna efter utskrivning. Under dessa 14 dagar kommer de också att bli uppringda av någon från det Amningsstödjande teamet varje dag, och får då möjlighet att prata om det som känns angeläget för dem.

För föräldrar

Om du som medverkande mamma eller partner vill lämna synpunkter på projektet är ni välkomna att göra det under fliken Föräldrarsida, ni loggar in med koden ni fick på broschyren: "Till dig som fått ett förtidigt fött barn", med telefonnumret till Amningsstödjande teamet. När datainsamling och analys är utförd kommer resultat från studien att läggas ut under fliken ”Resultat”.

Om du som mamma anmält intresse till att medverka i en intervju och inte får något besked, så är det för att vi inte kan genomföra intervjuerna innan studien är avslutad. Studien beräknas sluta sista december 2015.

För personal

Om du som personal ska utföra en randomisering loggar du in under fliken Randomisering. Om du vill se hur projektet framskrider eller lära känna de andra Amningsstödjande teamen kan ni logga in under fliken Personalsida